Svare på et anrop

Trykk på Svar/Send .

Svare på et alarmanrop

Hvis håndsettet er konfigurert som mottaker av alarmanrop (nødanrop), mottar du alarmanrop når noen trykker på Nødknappen på håndsettet. Alarmanrop kan konfigureres til å ringe ett håndsett eller en rekke håndsett.

Når et alarmanrop ringer, hører du en annen ringetone, og håndsettet indikerer at du har et alarmanrop. Hvis du godtar anropet, lagres alarmen i Alarmer-listen. Hvis du avviser anropet, lagres ikke alarmen i Alarmer-listen.

Trykk på OK for å svare på anropet, eller trykk på Avvis.

Svar på samtale venter

Hvis du er i en samtale og du mottar et annet anrop, hører du ventetonen for anropet, og det innkommende anropet vises på håndsettskjermen.

Gjør én av disse handlingene:

  • Hvis du vil godta anropet, trykker du på Svar/Send . Den aktive samtalen settes automatisk på vent.
  • Hvis du vil avvise anropet, trykker du på Avvis. Anropet sendes til talepost, hvis dette er konfigurert.