Svare på anrop

Hvis du har flere eller delte linjer, viser telefonen linjen som har det innkommende anropet.

Hvis du har Bluetooth® hodetelefoner koblet til håndsettet, besvares anropet på hodesettet eller håndsettet, samtidig som lydbanen til håndsettet opprettholdes. Hvis du ikke har koblet til Bluteooth-hodesett, besvares anropet på håndsettet.


6823-håndsettet støtter ikke Bluetooth.

Trykk på Svar/send .

Svare på et alarmanrop (nødstilfelle)

Hvis håndsettet er konfigurert som mottaker av alarmanrop (nødstilfeller), mottar du alarmanrop når noen trykker på nødnummeret -knappen på håndsettet. Alarmanrop kan konfigureres til å ringe til én telefon eller til flere telefoner.

6823-håndsettet har ikke nødknapp .

Når det gjøres et alarmanrop, hører du en annen ringetone, og telefonen angir at du har et alarmanrop. Hvis du tar i mot anropet, lagres alarmen i listen over alarmer. Hvis du avviser anropet, lagres ikke alarmen i listen over alarmer.

Trykk på Ok for å svare på samtalen, eller trykk på Avvis.

Svare på en samtale som venter

Hvis du er i en samtale og det kommer et anrop, hører du tonen for samtale venter, og det innkommende anropet vises på telefonskjermen.

Gjør ett av følgende:

  • Trykk på Svar/send for å godta anropet . Den aktive samtalen settes automatisk på vent.
  • Hvis du vil avvise anropet, trykk på Avvis. Samtalen blir sendt til talepost, hvis konfigurert.