Besvara ett samtal

Om du har flera eller delade linjer, visar telefonen den linje som tar emot det inkommande samtalet.

Om du har ett Bluetooth® headset anslutet till luren besvaras samtalet via headsetet eller luren samtidigt som ljudvägen till luren bibehålls. Om du inte har ett Bluetooth-headset som är anslutet, besvaras samtalet via telefonluren.


6823-handenheten stöder inte Bluetooth.

Tryck på Svara/Skicka .

Besvara ett larmsamtal (nödsamtal)

Om din telefonlur är konfigurerad som mottagare av larmsamtal (nödsamtal) får du larmsamtal när någon trycker på nödsamtalsfunktionen på luren. Det går att ställa in så att larmsamtal rings till en eller flera telefoner.

6823-handenheten har ingen nödknapp .

När ett larmsamtal ringer hör du en annorlunda ringsignal, och telefonen indikerar att du får ett larmsamtal. Om du accepterar samtalet, sparas larmet i listan Larm. Om du avvisar samtalet sparas inte larmet i listan Larm.

Tryck på Ok om du vill besvara samtalet, eller tryck på Avvisa i annat fall.

Besvara samtal väntar

Om du har ett pågående samtal och ett annat samtal kommer in, hör du signalen för väntande samtal, och det inkommande samtalet visas på telefonens skärm.

Gör något av detta:

  • Svara på samtalet genom att trycka på Svara/Skicka . Det aktiva samtalet sätts automatiskt i vänteläge.
  • Om du vill avvisa samtalet trycker du på Avböj. Samtalet skickas till röstbrevlådan om den har konfigurerats.