Besvara ett samtal

Tryck på Besvara/Sänd.

Svara på ett larmsamtal

Om din telefon har konfigurerats för att ta emot nödsamtal får du ett larmsamtal när någon trycker på knappen Nödsituation på sin telefon. Det går att ställa in så att larmsamtal rings till en eller flera telefoner.

När ett larmsamtal ringer hör du en annorlunda ringsignal, och telefonen indikerar att du får ett larmsamtal. Om du accepterar samtalet, sparas larmet i listan med larm. Om du avvisar samtalet sparas inte larmet i listan med larm.

Tryck på Ok om du vill besvara samtalet, eller tryck på Avvisa i annat fall.

Besvara ett väntande samtal

Om du har ett pågående samtal och ett annat samtal kommer in, hör du signalen för väntande samtal, och det inkommande samtalet visas på telefonens skärm.

Gör något av detta:

  • Om du vill acceptera samtalet trycker du på Svara/Skicka. Det aktiva samtalet sätts automatiskt i vänteläge.
  • Om du vill avvisa samtalet trycker du på Avböj. Samtalet skickas till röstbrevlådan om den har konfigurerats.