Besvar et opkald

Hvis du har flere eller delte linjer, viser håndsættet linjen med det indgående opkald.

Hvis du har sluttet et Bluetooth® headset til håndsættet, besvares opkaldet via hovedtelefonerne eller håndsættet, mens lydvejen til håndsættet bevares. Hvis du ikke har tilsluttet en Bluteooth-hovedtelefon, besvares opkaldet på håndsættet.


6823-håndsættet understøtter ikke Bluetooth.

Tryk på Besvar/Send .

Besvar et alarmopkald (nødsituation)

Hvis dit håndsæt er konfigureret som modtager af alarmopkald (nødopkald), modtager du alarmopkald, når nogen trykker på nødopkaldsknappen på deres håndsæt. Alarmopkald kan konfigureres til at ringe til ét håndsæt eller til et antal håndsæt.

6823-håndsættet har ikke en nødknap .

Når et alarmopkald ringer, hører du en anden ringetone, og håndsættet angiver, at du har et alarmopkald. Hvis du accepterer opkaldet, gemmes alarmen på listen Alarmer. Hvis du afviser opkaldet, gemmes alarmen ikke på listen Alarmer.

Tryk på OK for at besvare opkaldet, eller tryk på Afvis.

Besvar ventende opkald

Hvis du er midt i et opkald, og der kommer et andet opkald, hører du en tone for ventende opkald, og det indgående opkald vises på håndsættets skærm.

Udfør en af disse handlinger:

  • For at acceptere opkaldet skal du trykke på Besvar/Send . Dit aktive opkald sættes automatisk i venteposition.
  • Du kan afvise opkaldet ved at trykke på Afvis. Opkaldet sendes til voicemail, hvis det er konfigureret.