Přijetí hovoru

Stiskněte Odpověď/Odeslat .

Přijetí poplašného hovoru

Pokud je sluchátko nastaveno jako příjemce tísňových volání, obdržíte poplašné hovory, když někdo stiskne tlačítko Nouzová situace na sluchátku. Alarmové hovory lze nastavit tak, aby vyzváněly na jeden telefon nebo několik telefonů.

Když zazvoní alarm, uslyšíte jiný vyzváněcí tón a sluchátko indikuje, že máte alarm. Pokud hovor přijmete, alarm se uloží do seznamu Alarmy. Pokud hovor odmítnete, alarm se neuloží do seznamu Budíky.

Stisknutím klávesy Ok hovor přijmete nebo stiskněte Odmítnout .

Čekání na přijetí hovoru

Pokud voláte a přichází další hovor, uslyšíte tón čekání hovoru a příchozí hovor se zobrazí na obrazovce sluchátka.

Udělejte jednu z těchto akcí:

  • Pokud chcete hovor přijmout, stiskněte Odpovědět/Odeslat . Aktivní hovor se automaticky přidrží.
  • Pokud chcete hovor odmítnout, stiskněte Odmítnout. Hovor je odeslán do hlasové schránky, pokud je nakonfigurován.