Een gesprek beantwoorden;

Druk op Beantwoorden/Verzenden .

Een alarmoproep beantwoorden

Als uw handset is ingesteld als de ontvanger van alarmoproepen (noodoproepen), ontvangt u alarmoproepen wanneer iemand op de knop Noodoproep op zijn handset drukt. Alarmgesprekken kunnen worden ingesteld om een of meerdere handsets op te bellen.

Als u een alarmoproep ontvangt, hoort u een andere beltoon en geeft uw handset aan dat u een alarmoproep ontvangt. Als u de oproep aanvaardt, wordt het alarm in de lijst Alarmen opgeslagen. Als u de oproep weigert, wordt het alarm niet in de lijst Alarmen opgeslagen.

Druk op Ok om de oproep te beantwoorden of druk op Weigeren.

Een gesprek in de wacht beantwoorden

Als u in gesprek bent en een andere oproep binnenkomt, hoort u de wachtsignaaltoon en wordt de inkomende oproep op het scherm van de handset weergegeven.

Voer een van de volgende acties uit:

  • Als u de oproep wilt aanvaarden, drukt u op Beantwoorden/verzenden . Uw actieve oproep wordt automatisch in de wacht gezet.
  • Als u het gesprek wilt weigeren, drukt u op Afwijzen. Het gesprek wordt naar voicemail gestuurd, indien deze is geconfigureerd.