Odbierz połączenie

Naciśnij Odbierz/Wyślij .

Odbieranie połączenia alarmu

Jeśli telefon jest skonfigurowany jako odbiorca połączeń alarmowych (alarmowych), otrzymujesz połączenia alarmowe, gdy ktoś naciśnie przycisk Alarmowy na swoim telefonie. Połączenia alarmowe można skonfigurować tak, aby dzwonić do jednej słuchawki lub kilku telefonów.

Gdy zadzwoni połączenie alarmowe, usłyszysz inny dzwonek, a słuchawka wskaże, że masz połączenie alarmowe. Jeśli zaakceptujesz połączenie, alarm zostanie zapisany na liście Alarmy. Jeśli odrzucisz połączenie, alarm nie zostanie zapisany na liście Alarmy.

Naciśnij przycisk OK, aby odebrać połączenie, lub naciśnij przycisk Odrzuć.

Odbieranie połączeń oczekujących

Jeśli jesteś w rozmowie i nadejdzie kolejne połączenie, usłyszysz połączenie oczekujące, a połączenie przychodzące zostanie wyświetlone na ekranie słuchawki.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby odebrać połączenie, naciśnij odbierz/Wyślij . Aktywne połączenie zostanie automatycznie wstrzymane.
  • Aby odrzucić połączenie, naciśnij Odrzuć. Połączenie jest wysyłane do poczty głosowej, jeśli jest skonfigurowane.