1

От изглед на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Устройства и изберете устройството, което искате да рестартирате.

2

Щракнете върху Действия и изберете Рестартирайте от падащото меню. Потвърдете рестартирането в изскачащия прозорец.

Можете да рестартирате само устройство, което е в неактивно състояние. Ако се използва, като например при разговор или се използва за цифрови знаци, устройството не се рестартира.