1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com отидете на Устройства и изберете устройството, което искате да рестартирате.

2

Щракнете върху Действия и изберете Рестартиране от падащото меню. Потвърдете рестартирането в изскачащия прозорец.

Можете да рестартирате само устройство, което е в неактивно състояние. Ако се използва, например при повикване или се използва за цифрова сигнализация, устройството не се рестартира.