1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com , отидете на Устройства и изберете устройството, което искате да рестартирате.

2

Кликнете върху Действия и изберете Рестартиране от падащото меню. Потвърдете рестартирането в изскачащия прозорец.

Можете да рестартирате само устройство, което е в състояние на престой. Ако се използва, като например при обаждане или използвано за цифрово означаване, устройството не се рестартира.