1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Apparaten en selecteer het apparaat dat u opnieuw wilt opstarten.

2

Klik op Acties en selecteer Opnieuw opstarten in het vervolgkeuzemenu. Bevestig opnieuw opstarten in het pop-upvenster.

U kunt een apparaat met de inactieve status alleen opnieuw opstarten. Als het in gebruik is, zoals in een gesprek of gebruikt voor digitale ondertekenaars, start het apparaat niet opnieuw op.