1

Ga vanuit de klantweergave op https://admin.webex.com naar Apparaten en selecteer het apparaat dat u opnieuw wilt opstarten.

2

Klik op Acties en selecteer Opnieuw opstarten in het vervolgkeuzemenu. Bevestig opnieuw opstarten in het pop-upvenster.

U kunt een apparaat alleen opnieuw opstarten als het de status Inactief heeft. Als het in gebruik is, zoals tijdens een gesprek of het wordt gebruikt voor digitale meldingen, wordt het apparaat niet opnieuw opgestart.