1

Öppna kundvyn i https://admin.webex.com, gå till Enheter och välj den enhet du vill starta om.

2

Klicka på Åtgärder och välj Starta om i listrutan. Bekräfta omstarten i popupfönstret.

Du kan bara starta om en enhet som är i passivt tillstånd. Om den används, t. ex. i samtal eller för digital signering, så startas inte enheten om.