1

Från kundvyn i går https://admin.webex.com du till Enheter och väljer den enhet som du vill starta om.

2

Klicka på Åtgärder och välj Starta om i rullgardingsmenyn. Bekräfta omstart i popup-fönstret.

Du kan bara starta om en enhet som är i inaktivt tillstånd. Om den används, till exempel i ett samtal eller används för digitala skyltar, startas enheten inte om.