1

U prikazu klijenta u https://admin.webex.com sustavu otvorite Uređaji i odaberite uređaj koji želite ponovno pokrenuti.

2

Kliknite Akcije , a zatim na padajućem izborniku odaberite Ponovno pokretanje . Potvrdite ponovno pokretanje u skočnom prozoru.

Uređaj koji je u stanju mirovanja možete ponovno pokrenuti samo. Ako se koristi, primjerice u pozivu ili se koristi za digitalnu signalizaciju, uređaj se ne ponovno pokreće.