1

Gå til Enheter https://admin.webex.com i kundevisningen i , og velg enheten du vil starte på nytt.

2

Klikk Handlinger, og velg Start på nytt på rullegardinmenyen. Bekreft omstart i popup-vinduet.

Du kan bare starte en enhet som er inaktiv. Hvis den er i bruk, for eksempel i en samtale eller brukes til digital signage, starter ikke enheten på nytt.