1

Fra kundevisningen inn https://admin.webex.com, gå til Enheter og velg enheten du vil starte på nytt.

2

Klikk Handlinger og velg Start på nytt fra rullegardinmenyen. Bekreft omstart i popup-vinduet.

Du kan bare starte en enhet som er i inaktiv tilstand på nytt. Hvis den er i bruk, for eksempel i en samtale eller brukes til digital skilting, starter ikke enheten på nytt.