1

מהתצוגה ' לקוח ' ב -https://admin.webex.com , עבור אל התקנים ובחר את ההתקן שברצונך לאתחל מחדש.

2

לחץ על פעולות ובחר אתחול מחדש מהתפריט הנפתח. אשרו אתחול מחדש בחלון המוקפץ.

ניתן לאתחל מחדש התקן שנמצא במצב לא פעיל. אם הוא נמצא בשימוש, כגון בשיחה או משמש לשילוט דיגיטלי, ההתקן אינו מאותחל מחדש.