1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com programie przejdź do pozycji Urządzenia i wybierz urządzenie, które chcesz ponownie uruchomić.

2

Kliknij Akcje i wybierz Uruchom ponownie z menu rozwijanego. Potwierdź ponowne uruchomienie w wyskakującym oknie.

Możesz ponownie uruchomić tylko urządzenie, które jest w stanie bezczynności. Jeśli urządzenie jest używane, na przykład podczas rozmowy lub używane do digital signage, nie uruchamia się ponownie.