1

W widoku klienta w https://admin.webex.com przejdź do zakładki Urządzenia i wybierz urządzenie, które chcesz zrestartować.

2

Kliknij przycisk operacje i wybierz opcję Uruchom ponownie z menu rozwijanego. W oknie podręcznym Potwierdź ponowne uruchomienie.

Można zrestartować tylko urządzenie, które jest w stanie bezczynności. Jeśli urządzenie jest w użyciu, np. podczas rozmowy telefonicznej lub jest wykorzystywane do oznakowania cyfrowego, nie jest ono restartowane.