1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com prejdite na položku Zariadenia a vyberte zariadenie, ktoré chcete reštartovať.

2

Kliknite na položku Akcie a z rozbaľovacej ponuky vyberte položku Reštartovať . Potvrďte reštart v kontextovom okne.

Reštartovať môžete iba zariadenie, ktoré je v nečinnom stave. Ak sa zariadenie používa, napríklad počas hovoru alebo sa používa na digitálne reklamné pútanie, nereštartuje sa.