1

U prikazu korisnika idite https://admin.webex.comna Uređaji i izaberite uređaj koji želite da ponovo pokrenete.

2

Kliknite na Akcije i izaberite Ponovno pokretanje u padajućem meniju. Potvrdite ponovno pokretanje u iskačućem prozoru.

Možete samo restartovati uređaj koji je u stanju mirovanja. Ako je u upotrebi, kao na primer u pozivu ili ako se koristi za digitalnu signalizaciju, uređaj se ne restartuje.