1

Iz prikaza klijenta u# https://admin.webex.com uređaja i izaberite uređaj koji želite ponovo da pokrenete.

2

Izaberite stavku Radnje i u padajućem meniju izaberite stavku Ponovo pokreni. Potvrdite ponovno pokretanje sistema u iskačućim prozorima.

Možete ponovo pokrenuti samo uređaj koji je u stanju dokonog stanja. Ako je u upotrebi, na primer u pozivu ili se koristi za digitalno potpisivanje, uređaj se ne ponovo pokreće.