Когато насрочвате или изпълнявате събитие, можете да осигурите защита за събитието, като направите някое от следните неща:

  • Изискване на парола: Ако посочите парола, участниците трябва да предоставят тази парола, за да се присъединят към събитието.

  • Направете събитието "невключено": При планиране на събитие можете да укажете събитието като некотиран. Невписано събитие не се показва на страницата "Списък със събития" на сайта Ви webex Events. Участниците получават пълна информация за събитието от вашето имейл съобщение с покана.

  • Изисквайте от участниците да предоставят регистрационните си идентификатори. Или за вписано, или за нерегистриран събитие, можете да заявите регистрация и да изискате от участниците да предоставят своите регистрационни идентификатори, преди да се присъединят към събитието. Ако зададете тази опция, всеки участник получава уникален Идентификационен номер за регистрация, след като одобрите заявката за регистрация.

  • Ограничаване на достъпа до събитието: След като всички участници се присъединят към събитие, можете да попречите на повече участници да се присъединят към него, като ограничите достъпа до събитието.

    Изберете ниво на сигурност въз основа на целта на събитието. Ако например планирате събитие, за да обсъдите вашия фирмен пикник, посочете само парола за събитието. Ако обаче планирате събитие, в което обсъждате чувствителни финансови данни, може да искате да направите събитието некотирани.