Kada zakačete ili pokrenete događaj, možete da obezbedite sigurnost za događaj tako što ćete uraditi nešto od sledećeg:

  • Zahtevaj lozinku: Ako navedete lozinku, učesnici moraju da obezbede ovu lozinku da bi se pridružili događaju.

  • Učinite događaj "nesavršenom": Prilikom zakazivanja događaja možete da navedete događaj kao neispisan. Događaj koji nije u imeniku nije prikazan na stranici "Lista događaja" na vašoj Webex lokaciji događaja. Učesnici dobijaju kompletne informacije o događaju iz vaše pozivne e-poruke.

  • Zahtevaj od učesnika da obezbede svoje registracione ID-ove. Za navedeni ili događaj koji nije u imeniku, možete da zatražite registraciju i zahtevate od učesnika da obezbede svoje ID-ove za registraciju pre nego što se pridruže događaju. Ako navedete ovu opciju, svaki učesnik dobija jedinstveni ID registracije nakon što odobrite zahtev za registraciju.

  • Ograničite pristup događaju: Kada se svi učesnici pridruže događaju, možete sprečiti veći broj učesnika da mu se pridruže tako što ćete ograničiti pristup događaju.

    Odaberite nivo bezbednosti na osnovu svrhe događaja. Na primer, ako planirate događaj da diskutuje o pikniku vaše kompanije, navedite samo lozinku za događaj. Međutim, ako planirate događaj u kojem razgovarate o osetljivim finansijskim podacima, možda ćete želeti da događaj ne bude u imeniku.