Wanneer u een gebeurtenis plant of uitvoert, kunt u op een van de volgende manieren voor beveiliging zorgen voor de gebeurtenis:

  • Een wachtwoord vereisen: als u een wachtwoord opgeeft, moeten deelnemers dit wachtwoord opgeven om te kunnen deelnemen aan de gebeurtenis.

  • De gebeurtenis markeren als 'Niet in lijst': wanneer u een gebeurtenis plant, kunt u ervoor kiezen om deze te markeren als 'Niet in lijst'. Een gebeurtenis 'Niet in lijst' wordt niet weergegeven op de pagina Overzicht van gebeurtenissen op uw Webex Events-site. Deelnemers beschikken over volledige informatie over de gebeurtenis via uw uitnodigings-e-mailbericht.

  • Deelnemers verplichten registratie-id's in te voeren: U kunt voor zowel een vermelde gebeurtenis als een gebeurtenis 'Niet in lijst' registratie vereisen en deelnemers verplichten hun registratie-id in te voeren voordat ze deelnemen aan de gebeurtenis. Als u deze optie opgeeft, ontvangt elke deelnemer een unieke registratie-id nadat u het registratieverzoek hebt goedgekeurd.

  • Toegang tot de gebeurtenis beperken: als alle deelnemers zich bij een gebeurtenis hebben gevoegd, kunt u voorkomen dat andere deelnemers zich bij de gebeurtenis voegen door de toegang te beperken.

    Kies een beveiligingsniveau op basis van het doel van de gebeurtenis. Als u bijvoorbeeld een gebeurtenis plant om de bedrijfspicknick te bespreken, hoeft u alleen een wachtwoord op te geven voor de gebeurtenis. Als u echter een gebeurtenis plant waarin gevoelige financiële gegevens worden besproken, kunt u de gebeurtenis instellen als 'Niet in lijst'.