Při plánování nebo spuštění události můžete událost zajistit zabezpečení jedním z následujících úkolů:

  • Vyžadovat heslo: Pokud zadáte heslo, účastníci musí toto heslo zadat, aby se mohli připojit k události.

  • Událost bude "neuvedená": Při plánování události můžete událost zadat jako neuvedenou. Neuvedená událost se nezobrazí na stránce Seznam událostí na webu Události webexu. Účastníci získají úplné informace o události z vaší e-mailové zprávy s pozvánkou.

  • Vyžadovat, aby účastníci poskytli svá registrační čísla. U uvedené nebo neuvedené události můžete požádat o registraci a požadovat, aby účastníci před připojením k události poskytli svá registrační čísla. Pokud zadáte tuto možnost, každý účastník obdrží po schválení žádosti o registraci jedinečné ID registrace.

  • Omezit přístup k události: Jakmile se všichni účastníci připojí k události, můžete zabránit dalším účastníkům v připojení tím, že omezíte přístup k události.

    Zvolte úroveň zabezpečení na základě účelu události. Pokud například naplánujte událost k diskusi o firemním pikniku, zadejte pouze heslo pro událost. Pokud však naplánujete událost, ve které diskutujete o citlivých finančních datech, můžete chtít, aby událost byla neuvedená.