Ko načrtujete ali izvajate dogodek, lahko zagotovite varnost za dogodek tako, da naredite nekaj od naslednjega:

  • Zahtevaj geslo: Če določite geslo, morajo udeleženci vnesti to geslo, da se pridružijo dogodku.

  • Naj bo dogodek »nenaveden«: Ko razporejate dogodek, lahko dogodek določite kot nenavedenega. Dogodek, ki ni na seznamu, ni prikazan na strani s seznamom dogodkov na vašem Webex Spletno mesto za dogodke. Udeleženci dobijo popolne informacije o dogodku iz vašega elektronskega sporočila z vabilom.

  • Od udeležencev zahtevajte, da predložijo svoje ID-je za registracijo. Za dogodek, ki je na seznamu ali za dogodek, ki ni na seznamu, lahko zahtevate registracijo in od udeležencev zahtevate, da predložijo svoje registracijske ID-je, preden se pridružijo dogodku. Če določite to možnost, vsak udeleženec prejme edinstven registracijski ID, potem ko odobrite zahtevo za registracijo.

  • Omejite dostop do dogodka: Ko se dogodku pridružijo vsi udeleženci, lahko preprečite, da bi se mu pridružilo več udeležencev, tako da omejite dostop do dogodka.

    Izberite stopnjo varnosti glede na namen dogodka. Če na primer načrtujete dogodek za pogovor o pikniku vašega podjetja, navedite samo geslo za dogodek. Če pa načrtujete dogodek, na katerem razpravljate o občutljivih finančnih podatkih, boste morda želeli, da dogodek ne bo naveden.