Podczas planowania lub uruchamiania zdarzenia, można zapewnić bezpieczeństwo dla zdarzenia, wykonując dowolną z następujących czynności:

  • Wymagaj hasła: Jeśli określisz hasło, uczestnicy muszą podać to hasło, aby dołączyć do wydarzenia.

  • Spraw, aby wydarzenie było "niepubliczne": Podczas planowania zdarzenia można określić zdarzenie jako niepubliczne. Zdarzenie niepubliczne nie jest wyświetlane na stronie Lista zdarzeń w witrynie Wydarzenia webex. Uczestnicy uzyskują pełne informacje o wydarzeniu z wiadomości e-mail z zaproszeniem.

  • Wymagaj od uczestników podania swoich identyfikatorów rejestracyjnych. W przypadku zdarzenia na liście lub niepublicznego można zażądać rejestracji i wymagać od uczestników podania identyfikatorów rejestracyjnych przed dołączeniem do wydarzenia. Jeśli określisz tę opcję, każdy uczestnik otrzyma unikatowy identyfikator rejestracji po zatwierdzeniu żądania rejestracji.

  • Ogranicz dostęp do zdarzenia: Po dołączeniu do wydarzenia wszyscy uczestnicy mogą uniemożliwić dołączenie do niego większej liczbie uczestników, ograniczając dostęp do wydarzenia.

    Wybierz poziom zabezpieczeń na podstawie celu wydarzenia. Jeśli na przykład zaplanujesz wydarzenie w celu omówienia pikniku firmowego, określ tylko hasło do wydarzenia. Jeśli jednak planujesz zdarzenie, w którym omówisz poufne dane finansowe, możesz uczynić zdarzenie niepublicznym.