När du schemalägger eller kör en händelse kan du konfigurera säkerhet för den genom att göra något av följande:

  • Kräva ett lösenord: Om du anger ett lösenord måste deltagarna ange detta för att kunna delta i händelsen.

  • Gör händelsen ”Ej listad”: När du schemalägger en händelse kan du ange att den ska vara ”Ej listad”. En händelse som inte är listad visas inte på sidan Lista över händelser på din Webex Events-webbplats. Deltagarna får fullständig information om händelsen via den e-postinbjudan du skickar.

  • Kräv att deltagarna anger sina registrerings-ID: För både listade och ej listade händelser kan du göra registreringsansökningar och kräva att deltagarna anger sina registrerings-ID innan de deltar i händelsen. Om du väljer det här alternativet tilldelas deltagarna personliga registrerings-ID när du godkänner registreringsansökan.

  • Begränsa åtkomst till händelsen: När alla deltagarna har anslutit till en händelse kan du förhindra att fler deltagare deltar genom att begränsa åtkomsten till händelsen.

    Välj säkerhetsnivå beroende på händelsens syfte. Om du t.ex. schemalägger en händelse för att diskutera en utflykt som företaget ska göra så räcker det att bara ange ett lösenord för händelsen. Om du däremot ska schemalägga en händelse där känslig ekonomisk information ska diskuteras bör du ange händelsen som ”Ej listad”.