Определяне на код за Бързо набираане от екрана на телефона

Можете да конфигурирате индекс за Бързо набираане от екрана на телефона. Можете също да зададете код за Бързо набираане от уеб страницата на телефона.

1

Приложения за пресата .

2

Изберете Бързо набиране.

3

Превъртете до незададен индекс за Бързо набираане.

4

Натиснете Редактиране.

5

Натиснете Приложи.

Осъществяване на повикване с код за Бързо набираане

Преди да започнете

Настройте кодове за Бързо набираане на уеб страницата на телефона или от екрана на телефона.

1

Въведете кода за бързо набиране и натиснете Повикване.

2

За да осъществите повикване при вдигната слушалка, въведете кода за бързо набиране и натиснете Набиране.

Конфигуриране на бързо набиране от бутона на линия

Можете да натиснете който и да е празен бутон на линия на телефона си и да настроите бързо набиране за него. На екрана на телефона до бутона на линия се показват иконата за бързо набиране, името и вътрешния номер. Освен това можете да потвърдите промяната, като проверите полето Разширена функция на уеб страницата. След като конфигурирате бързото набиране бутон за линия, можете да натиснете бутона за линия, за да промените информацията за бързо набиране и да зададете нов телефонен номер и име. Можете да натиснете бутона за линия, който е конфигуриран за бързо набиране на номер.

Преди да започнете

Отворете уеб страницата и деактивирайте бутона на линия, който ще се превърне в бутон за бързо набиране.

1

Натиснете който и да е празен бутон на линия на телефона си поне за две секунди.

2

В прозореца Бързо набиране добавете име и телефонен номер за бързо набиране, за да осъществите повикване, когато натиснете този бутон в модула за разширение на клавиатурата.

3

Щракнете върху Запиши.

Премахване на бързо набиране от бутон на линия

Можете да натиснете бутон на линия на телефона си и да изтриете зададеното за него бързо набиране. Бързото набиране на бутона на линия е премахнато. Проверете уеб страницата на телефона, за да потвърдите, че е премахнато бързото набиране.

1

Натиснете бутон на линия за бързо набиране с конфигурирано бързо набиране за поне две секунди.

2

Натиснете Option > Delete в прозореца за бързо набиране на екрана на телефона.

3

Изберете Няма и потвърдете с OK