Присвояване на код за бързо набиране от екрана на телефона

Можете да конфигурирате индекс за бързо набиране от екрана на телефона. Можете също да зададете код за бързо набиране от уеб страницата на телефона.

1

Натиснете Приложения .

2

Изберете Бързо набиране.

3

Превъртете до незададен индекс за бързо набиране.

4

Натиснете Редактиране.

5

Натиснете Приложи.

Извършване на разговор с код за бързо набиране

Преди да започнете

Настройте кодове за бързо набиране на уеб страницата на телефона или от екрана на телефона.

1

Въведете кода за бързо набиране и натиснете Повикване.

2

За да осъществите повикване при вдигната слушалка, въведете кода за бързо набиране и натиснете Набиране.

Конфигуриране на бързо набиране на ключ за линия

Можете да натиснете който и да е празен бутон на линия на телефона си и да настроите бързо набиране за него. На екрана на телефона до бутона на линия се показват иконата за бързо набиране, името и вътрешния номер. Освен това можете да потвърдите промяната, като проверите полето Разширена функция на уеб страницата. След като конфигурирате бързо набиране за бутон на линия, можете да натиснете този бутон, за да промените информацията за бързо набиране и да зададете нов телефонен номер и име. Можете да натиснете бутона за линия, който е конфигуриран за бързо набиране, за да осъществите бързо набиране.

Преди да започнете

Отворете уеб страницата и деактивирайте бутона на линия, който ще се превърне в бутон за бързо набиране.

1

Натиснете който и да е празен бутон на линия на телефона си поне за две секунди.

2

В прозореца Бързо набиране добавете име и телефонен номер за бързо набиране, за да осъществите повикване, когато натиснете този бутон в модула за разширение на клавиатурата.

3

Щракнете върху Запиши.

Премахване на бързо набиране от ключ за линия

Можете да натиснете бутон на линия на телефона си и да изтриете зададеното за него бързо набиране. Бързото набиране на бутона на линия е премахнато. Проверете уеб страницата на телефона, за да потвърдите, че е премахнато бързото набиране.

1

Натиснете бутон на линия за бързо набиране с конфигурирано бързо набиране за поне две секунди.

2

Натиснете Опция > Изтриване в прозореца "Бързо набиране" на екрана на телефона.