Een snelkeuzecode toewijzen vanaf het telefoonscherm

U kunt een snelkeuzecode-index instellen vanaf uw telefoonscherm. U kunt ook een snelkeuzecode toewijzen vanaf de webpagina van de telefoon.

1

Druk op toepassingen .

2

Selecteer Snelkiezen.

3

Blader naar een niet-toegewezen snelkeuze-index.

4

Druk op Bewerken.

5

Druk op Toepassen.

Een gesprek starten met een snelkeuzecode

Voordat u begint

Stel snelkeuzecodes in op de webpagina van de telefoon of vanuit het telefoonscherm.

1

Voer de snelkiescode in en druk op Bellen.

2

Als u een gesprek wilt plaatsen en u de handset van de haak hebt, voert u de snelkeuzecode in en drukt u op Kiezen.

Een snelkiesnummer op een lijntoets configureren

U kunt op een willekeurige niet-actieve lijntoets op uw telefoon drukken en daarvoor een snelkiesnummer instellen. Het snelkiespictogram, de naam en het toestelnummer worden weergegeven op het telefoonscherm naast de lijntoets. U kunt deze wijziging ook verifiëren in het veld Uitgebreide functie op de webpagina. Nadat u het snelkiesnummer op een lijntoets hebt geconfigureerd, drukt u op de lijntoets om de gegevens van het snelkiesnummer te wijzigen en een nieuw telefoonnummer en naam toe te wijzen. U kunt op de lijntoets drukken waarvoor een snelkiesnummer is geconfigureerd om snel een nummer te kiezen.

Voordat u begint

Ga naar de webpagina en schakel de lijntoets uit die de toets voor het snelkiesnummer wordt.

1

Druk ten minste twee seconden op een willekeurige niet-actieve lijntoets op uw telefoon.

2

Voeg in het venster Snelkeuze de naam en het telefoonnummer toe dat wordt gebeld wanneer u op deze lijntoets drukt.

3

Klik op Opslaan.

Een snelkiesnummer van een lijntoets verwijderen

U kunt op een lijntoets op uw telefoon drukken en het toegewezen snelkiesnummer verwijderen. Het snelkiesnummer wordt verwijderd van de lijntoets. Kijk op de webpagina voor de telefoon om te bevestigen dat het snelkiesnummer is verwijderd.

1

Houd een lijntoets waarvoor een snelkiesnummer is geconfigureerd, ten minste 2 seconden ingedrukt.

2

Druk op Option > Verwijderen in het venster Snelkiesnummers op het telefoonscherm.

3

Selecteer Geen en bevestig met Ok