Tildele en kortnummerkode fra telefonskjermen

Du kan konfigurere en kortnummerindeks fra telefonskjermen. Du kan også tildele en kortnummerkode fra telefonens webgrensesnitt.

1

Trykk på Programmer .

2

Velg Kortnummer.

3

Bla til en Kortnummersindeks som ikke er tildelt noe enda.

4

Trykk på Rediger.

5

Trykk på Bruk.

Ring med en kortnummerkode

Før du begynner

Konfigurer kortnummerkoder fra telefonens webgrensesnitt eller fra telefonskjermen.

1

Tast inn kortnummerkoden og trykk på Ring.

2

Når du skal ringe mens røret er av, angir du kortnummerkoden og trykker på Ring.

Konfigurere et kortnummer til en linjetast

Du kan trykke på en hvilken som helst ledig linjetast på telefonen din og konfigurerer den til Kortnummer. Kortnummersikonet, navnet og internnummeret vises på telefonskjermen ved siden av linjetasten. Du kan også kontrollere denne endringen ved å sjekke Utvidet funksjon-feltet på telefonnettsiden. Når du har konfigurert kortnummeret på en linjetast, kan du trykke på linjeknappen for å endre kortnummerinformasjonen og tilordne et nytt telefonnummer og navn. Du kan trykke på linjetasten som har konfigurert kortnumre til å raskt ringe opp et nummer.

Før du begynner

Gå til nettsiden og deaktiver linjetasten som vil bli kortnummertasten.

1

Trykk på enhver ledig linjetast på telefonen i mist to sekunder.

2

I Kortnummer-vinduet legger du til navnet og telefonnummeret som skal ringes når du trykker på linjetasten.

3

Klikk på Lagre.

Fjerne et kortnummer fra en linjetast

Du kan trykke på en linjetast på telefonen din og slette den tildelte Kortnummeren. Kortnummeret på linjetasten fjernes. Sjekk på telefonnettsiden for å bekrefte at kortnummeret er fjernet.

1

Trykk på en linjetast som har et kortnummer konfigurert, i minst to sekunder.

2

Trykk på Tilvalg > Slett i vinduet Kortnummer telefonskjermen.

3

Velg Ingen og bekreft med OK