Tilordne en hurtig oppringings kode fra telefon skjermen

Du kan konfigurere en kortnummerindeks fra telefonskjermen. Du kan også tildele en kortnummerkode fra telefonens webgrensesnitt.

1

Trykk på Programmer .

2

Velg Hurtigoppringing.

3

Bla til en Kortnummersindeks som ikke er tildelt noe enda.

4

Trykk på Rediger.

5

Trykk på Bruk.

Foreta et anrop med en hurtig oppringings kode

Før du begynner

Konfigurer kortnummerkoder fra telefonens webgrensesnitt eller fra telefonskjermen.

1

Tast inn kortnummerkoden og trykk på Ring.

2

Når du skal ringe mens røret er av, angir du kortnummerkoden og trykker på Ring.

Konfigurere en hurtig oppringing på en linje tast

Du kan trykke på en hvilken som helst ledig linjetast på telefonen din og konfigurerer den til Kortnummer. Kortnummersikonet, navnet og internnummeret vises på telefonskjermen ved siden av linjetasten. Du kan også kontrollere denne endringen ved å sjekke Extended Function-feltet på telefonnettsiden. Etter at du har konfigurert Kortnummeren til en linjetast, kan du trykke på linjetasten for å modifisere informasjonen om Kortnummeren og tildele et nytt telefonnummer og navn. Du kan ringe til kortnummer ved å trykke på linjetaster som har kortnummer konfigurert.

Før du begynner

Gå til nettsiden og deaktiver linjetasten som vil bli kortnummertasten.

1

Trykk på enhver ledig linjetast på telefonen i mist to sekunder.

2

I Kortnummer-vinduet legger du til navnet og telefonnummeret som skal ringes når du trykker på linjetasten.

3

Klikk på Lagre

Fjerne en kort nummer knapp fra en linje tast

Du kan trykke på en linjetast på telefonen din og slette den tildelte Kortnummeren. Kortnummeren på linjetasten fjernes. Sjekk på telefonnettsiden for å bekrefte at kortnummeret er fjernet.

1

Trykk på en linjetast som har et kortnummer konfigurert, i minst to sekunder.

2

Trykk på alternativ > Slett i vinduet kort nummer på telefon skjermen.