Tilldela en kortnummerkod från telefonskärmen

Du kan konfigurera ett register med kortnummer från telefonskärmen. Du kan även tilldela en kortnummerlista från telefonens webbsida.

1

Pressapplikationer .

2

Välj Kortnummer.

3

Bläddra till kortnummerindex som inte har tilldelats.

4

Tryck på Redigera.

5

Tryck på Använd.

Ringa ett samtal med hjälp av en kortnummerlista

Innan du börjar

Konfigurera en kortnummerlista på telefonens webbsida eller från telefonskärmen.

1

Ange kortnummerkoden och tryck på Ring.

2

Om du vill ringa ett samtal medan luren är av anger du kortnummerkoden och trycker på Ring.

Konfigurera ett kortnummer på en linjeknapp

Det går att trycka på valfri ledig linjeknapp på telefonen och ställa in kortnummer på den. Kortnummerikonen, namnet och anknytningsnumret visas på telefonskärmen intill linjeknappen. Du kan också bekräfta ändringen genom att kontrollera fältet Utökad funktion på webbsidan. När du har konfigurerat kortnumret på en linjeknapp kan du trycka på linjeknappen för att ändra snabbvalsinformationen och tilldela ett nytt telefonnummer och namn. Du kan trycka på den linjeknapp som har snabbvalsnumret konfigurerat för att ringa upp ett snabbvalsnummer.

Innan du börjar

Öppna webbsidan och inaktivera linjeknappen som blir snabbvalsknapp.

1

Tryck på valfri ledig linjeknapp på telefonen i minst två sekunder.

2

Lägg till namn på kortnumret och telefonnumret som rings när du trycker på den här linjeknappen i fönstret Kortnummer och

3

Klicka på Spara.

Ta bort ett kortnummer från en linjeknapp

Det går att trycka på en linjeknapp på telefonen och ta bort det tilldelade kortnumret. Kortnumret tas bort från linjeknappen. Kontrollera telefonens webbsida för att bekräfta att kortnumret har tagits bort.

1

Tryck i minst två sekunder på en linjeknapp som har ett kortnummer.

2

Tryck på alternativ > ta bort i fönstret Snabbval på telefonskärmen.

3

Välj Ingen och bekräfta med OK