Tilldela en kort nummer kod från telefon skärmen

Du kan konfigurera ett register med kortnummer från telefonskärmen. Du kan även tilldela en kortnummerlista från telefonens webbsida.

1

Tryck på Program .

2

Välj Kortnummer.

3

Bläddra till kortnummerindex som inte har tilldelats.

4

Tryck på Redigera.

5

Tryck på Använd.

Ringa ett samtal med en kort nummer kod

Innan du börjar

Konfigurera en kortnummerlista på telefonens webbsida eller från telefonskärmen.

1

Ange kortnummerkoden och tryck på Ring.

2

Om du vill ringa ett samtal medan luren är av anger du kortnummerkoden och trycker på Ring.

Konfigurera en kort nummer knapp på en linje knapp

Det går att trycka på valfri ledig linjeknapp på telefonen och ställa in kortnummer på den. Kortnummerikonen, namnet och anknytningsnumret visas på telefonskärmen intill linjeknappen. Du kan också bekräfta ändringen genom att kontrollera fältet Utökad funktion på webbsidan. Efter konfiguration av kortnumret på en linjeknapp går det att trycka på linjeknappen för att ändra kortnummerinformationen och tilldela ett nytt telefonnummer och namn. Du kan trycka på linjeknappen som har konfigurerats med kortnummer för att snabbt ringa ett nummer.

Innan du börjar

Öppna webbsidan och inaktivera linjeknappen som blir snabbvalsknapp.

1

Tryck på valfri ledig linjeknapp på telefonen i minst två sekunder.

2

Lägg till namn på kortnumret och telefonnumret som rings när du trycker på den här linjeknappen i fönstret Kortnummer och

3

Klicka på Spara.

Ta bort en snabb koppling från en linje knapp

Det går att trycka på en linjeknapp på telefonen och ta bort det tilldelade kortnumret. Kortnumret tas bort från linjeknappen. Kontrollera telefonens webbsida för att bekräfta att kortnumret har tagits bort.

1

Tryck i minst två sekunder på en linjeknapp som har ett kortnummer.

2

Tryck på alternativ > ta bort i fönstret kort nummer på telefon skärmen.