Przypisz kod szybkiego wybierania na wyświetlaczu telefonu

Indeks szybkiego wybierania można skonfigurować na wyświetlaczu telefonu. Kod szybkiego wybierania można także przypisać Na stronie WWW telefonu.

1

Naciśnij przycisk Aplikacje .

2

Wybierz opcję Szybkie wybieranie.

3

Przewiń do nieprzypisanego indeksu szybkiego wybierania.

4

Naciśnij przycisk Edycja.

5

Naciśnij przycisk Zastosuj.

Nawiązywanie połączeń za pomocą kodów szybkiego wybierania

Zanim rozpoczniesz

Skonfiguruj kody szybkiego wybierania Na stronie WWW telefonu lub na ekranie telefonu.

1

Wprowadź kod szybkiego wybierania i naciśnij przycisk Połącz.

2

Aby nawiązać połączenie przy podniesionej słuchawce, wprowadź kod szybkiego wybierania i naciśnij przycisk Połącz.

Konfigurowanie szybkiego wybierania na kluczu linii

Na telefonie można nacisnąć dowolny nieprzypisany klawisz linii i skonfigurować dla niego szybkie wybieranie. Obok klawisza linii na ekranie telefonu będzie wyświetlana ikona szybkiego wybierania, nazwa kontaktu oraz numer wewnętrzny. Zmianę można zweryfikować w polu Funkcja rozszerzona na stronie WWW. Po skonfigurowaniu szybkiego wybierania dla klawisza linii można go przytrzymać, aby zmienić dane szybkiego wybierania i przypisać nowy numer telefonu oraz nazwę kontaktu. Aby użyć funkcji szybkiego wybierania numeru, można nacisnąć klawisz linii, dla której skonfigurowano tę funkcję.

Zanim rozpoczniesz

Przejdź na stronę WWW i wyłącz klawisz linii, który ma być klawiszem szybkiego wybierania.

1

Przytrzymaj dowolny nieprzypisany klawisz linii przez co najmniej dwie sekundy.

2

W oknie Szybkie wybieranie dodaj nazwę kontaktu i numer telefonu, z którym chcesz się łączyć po naciśnięciu klawisza linii.

3

Kliknij przycisk Zapisz.

Usuwanie szybkiego wybierania z klawisza linii

Na telefonie można nacisnąć klawisz linii i usunąć numer do szybkiego wybierania przypisany do tego klawisza. Numer do szybkiego wybierania zostanie usunięty z klawisza linii. Sprawdź stronę WWW telefonu, aby potwierdzić usunięcie szybkiego wybierania.

1

Naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej dwie sekundy klawisz linii z ustawionym numerem do szybkiego wybierania.

2

Naciśnij kolejno Opcje > Usuń w oknie Szybkie wybieranie na ekranie telefonu.