Dodeljivanje brzog biranja broja sa ekrana telefona

Indeks brzog biranja broja možete da konfigurišete sa ekrana telefona. Takođe možete da dodelite kôd za brzo biranje broja sa Web stranice telefona.

1

Aplikacije za štampu .

2

Izaberite Brzo biranje.

3

Pomerite se do indeksa brzog biranja broja bez premda.

4

Pritisnite taster Uređ.

5

Pritisnite taster Primeni.

Obavite poziv sa kodom za brzo biranje broja

Pre nego što počnete

Podešavanje kodova za brzo biranje broja na veb stranici telefona ili sa ekrana telefona.

1

Unesite kôd za brzo biranje broja i pritisnite taster "Pozovi".

2

Da biste pozvali dok ste isključeni, unesite kôd za brzo biranje broja i pritisnite taster Dial.

Konfigurisanje brzog biranja broja na liniji

Možete da pritisnete bilo koji taster u nudli na telefonu i podesite brzo biranje broja na njemu. Ikona brzog biranja broja, ime i broj ekstenzije prikazani su na ekranu telefona pored tastera reda. Ovu promenu možete proveriti i tako što ćete proveriti polje Proširena funkcija na Web stranici. Kada konfigurišete brzo biranje broja na liniji, možete da pritisnete taster reda da biste izmenili informacije o brzom biranju broja i dodelili novi telefonski broj i ime. Možete da pritisnete taster sa linijom na kojoj je brzo biranje broja konfigurisano da ubrza biranje broja.

Pre nego što počnete

Idite na Web stranicu i onemogućite taster reda koji će postati taster za brzo biranje broja.

1

Pritisnite bilo koji taster u nudli na telefonu najmanje dve sekunde.

2

U prozoru Brzo biranje broja dodajte ime za brzo biranje broja i broj telefona koji ćete pozvati kada pritisnete ovaj taster reda.

3

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Uklanjanje brzog biranja broja iz tastera linije

Možete da pritisnete taster reda na telefonu i izbrišete brzo biranje broja koji mu je dodeljen. Brzo biranje broja na tasteru linije je uklonjeno. Proverite veb stranicu telefona da biste potvrdili da je brzo biranje broja uklonjeno.

1

Pritisnite taster sa linijom koji ima konfigurisan brzi birač najmanje dve sekunde.

2

Pritisnite opciju > Delete u prozoru Brzo biranje broja na ekranu telefona.

3

Izaberi nijednu i potvrdi sa OK