Přiřazení kódu z obrazovky telefonu

Rejstřík rychlé volby lze přiřadit na obrazovce telefonu. Kód rychlé volby můžete přiřadit také z webové stránky telefonu.

1

Stiskněte tlačítko Aplikace .

2

Vyberte možnost Rychlá volba.

3

Přejděte k nepřiřazenému rejstříku rychlé volby.

4

Stiskněte tlačítko Upravit.

5

Stiskněte tlačítko Použít.

Volání pomocí kódu rychlé volby

Než začnete

Kódy rychlé volby můžete nastavit na webové stránce telefonu nebo na obrazovce telefonu.

1

Zadejte kód rychlé volby a stiskněte tlačítko Volat.

2

Chcete-li uskutečnit hovor se zvednutým sluchátkem, zadejte kód rychlé volby a stiskněte tlačítko Volat.

Konfigurace rychlé volby na lince linky

Na telefonu můžete stisknout jakékoli tlačítko nečinné linky a nastavit ho jako rychlou volbu. Na obrazovce telefonu se vedle tlačítka linky zobrazuje ikona rychlé volby, její název a číslo linky. Tuto změnu lze také ověřit v poli Rozšířená funkce na webové stránce. Jakmile nakonfigurujete pro nějaké tlačítko linky rychlou volbu, po stisknutí tohoto tlačítka linky můžete upravit informace o rychlé volbě a přiřadit nové telefonní číslo a název. Pro rychlé volání čísla můžete stisknout tlačítko linky, na kterém je rychlá volba nakonfigurovaná.

Než začnete

Otevřete webovou stránku a zakažte klávesu linky, která se stane klávesou rychlé volby.

1

Stiskněte na telefonu jakékoli tlačítko nečinné linky alespoň na dvě sekundy.

2

V okně Rychlá volba zadejte název rychlé volby a telefonní číslo, na které chcete volat po stisknutí této klávesy rychlé volby.

3

Klikněte na položku Uložit.

Odebrání zrychlené volby z klávesy Link

Na telefonu můžete stisknout klávesu linky a odstranit z ní přiřazenou rychlou volbu. Rychlá volba je potom z tlačítka linky odebrána. Pomocí webové stránky telefonu potvrďte, že je rychlá volba odebrána.

1

Stiskněte tlačítko linky s přiřazenou rychlou volbou nejméně po dobu dvou sekund.

2

Stiskněte na obrazovce telefonu Možnost > Odstranit v okně Rychlá volba.