Tildele en hurtig kalds kode fra telefon skærmen

Du kan konfigurere et hurtigopkaldsindeks på telefonens skærm. Du kan også tildele en hurtigopkaldskode fra telefonens webside.

1

Tryk på Programmer.

2

Vælg Hurtigopkald.

3

Rul til et ikke-tildelt kortnummerindeks.

4

Tryk på Rediger.

5

Tryk på Anvend.

Foretag et opkald med en hurtig kalds kode

Før du begynder

Konfigurer hurtigopkaldskoder på telefonens webside eller fra telefonens menu.

1

Angiv hurtigopkaldskoden, og tryk på Opkald.

2

Hvis du vil foretage et opkald med røret løftet, skal du angive koden for hurtigopkald og trykke på Ring op.

Konfigurere et hurtigopkald på en linje tast

Du kan trykke på en hvilken som helst inaktiv linjetast på telefon og konfigurere hurtigopkald på den. Hurtigopkaldsikonet, navnet og lokalnummeret vises på telefonens skærm ud for linjetasten. Du kan også bekræfte denne ændring ved at markere feltet Extended Function på websiden. Når du har konfigureret hurtigopkaldstasten på en linjetast, kan du trykke på linjetasten for at ændre oplysningerne for hurtigopkald og tildele et nyt telefonnummer og navn. Du kan trykke på linjetasten, der har hurtigopkald konfigureret, for hurtigt at ringe til et nummer.

Før du begynder

Gå til websiden, og deaktiverer den linjetast, der bliver til hurtigopkaldstasten.

1

Tryk på en inaktiv linjetast på telefonen i mindst to sekunder.

2

I vinduet Speed-Dial skal du tilføje hurtigopkaldsnavnet og -telefonnummeret, der skal ringes til, når du trykker på denne linjetast.

3

Klik på Gem.

Fjerne et hurtig kalds nummer fra en linje tast

Du kan trykke på en linjetast på telefonen og slette det hurtigopkald, der er tildelt det. Hurtigopkaldet på linjetasten fjernes. Kontrollér telefonens webside for at bekræfte, at hurtigopkaldet er fjernet.

1

Tryk på en linjetast, som har fået konfigureret et hurtigopkald, i mindst to sekunder.

2

Tryk på valgmulighed > Slet vinduet hurtig kalds nummer på telefon skærmen.