Angiv en hurtigopkaldskode på telefonens skærm

Du kan konfigurere et hurtigopkaldsindeks på telefonens skærm. Du kan også tildele en hurtigopkaldskode fra telefonens webside.

1

Tryk på programmer .

2

Vælg Hurtigopkald.

3

Rul til et ikke-tildelt kortnummerindeks.

4

Tryk på Rediger.

5

Tryk på Anvend.

Foretag et opkald med en hurtigopkaldskode

Før du begynder

Konfigurer hurtigopkaldskoder på telefonens webside eller fra telefonens menu.

1

Indtast hurtigopkaldskoden, og tryk på Opkald.

2

Hvis du vil foretage et opkald med røret løftet, skal du angive koden for hurtigopkald og trykke på Ring op.

Konfigurer hurtigopkald på en linjetast

Du kan trykke på en hvilken som helst inaktiv linjetast på telefon og konfigurere hurtigopkald på den. Hurtigopkaldsikonet, navnet og lokalnummeret vises på telefonens skærm ud for linjetasten. Du kan også bekræfte denne ændring ved at markere feltet Extended Function på websiden. Når du har konfigureret hurtigopkald for en linjetast, kan du trykke på linjetasten for at modificere hurtigkaldsoplysningerne og tildele et nyt telefonnummer og et nyt navn. Du kan trykke på den linjetast, der har hurtigopkald konfigureret for at ringe op til et nummer ved hjælp af hurtigopkald.

Før du begynder

Gå til websiden, og deaktiverer den linjetast, der bliver til hurtigopkaldstasten.

1

Tryk på en inaktiv linjetast på telefonen i mindst to sekunder.

2

I vinduet Speed-Dial skal du tilføje hurtigopkaldsnavnet og -telefonnummeret, der skal ringes til, når du trykker på denne linjetast.

3

Klik på Gem.

Fjern et hurtigopkald fra en linjetast

Du kan trykke på en linjetast på telefonen og slette det hurtigopkald, der er tildelt det. Hurtigopkaldet på linjetasten fjernes. Kontrollér telefonens webside for at bekræfte, at hurtigopkaldet er fjernet.

1

Tryk på en linjetast, som har fået konfigureret et hurtigopkald, i mindst to sekunder.

2

Tryk på valgmulighed > Slet vinduet hurtig kalds nummer på telefon skærmen.

3

Vælg ingen , og bekræft med OK.