1

По време на среща отидете на Още опции > Опции за среща.

2

Премахнете отметката от квадратчето Показване на показваното име с реакции и щракнете върху Прилагане.

1

По време на среща докоснете Още опции > Опции за среща.

2

Докоснете, за да изключите Показване на показваното име с реакции, и докоснете Готово.

1

По време на среща докоснете Още опции > Разширени > Опции за среща.

2

Докоснете, за да изключите Показване на показваното име с реакции, и докоснете Прилагане.