1

Během schůzky přejděte do části Další možnosti > Možnosti schůzky.

2

Zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit zobrazované jméno s reakcemi a klikněte na tlačítko Použít.

1

Během schůzky klepněte na možnosti Další možnosti > Možnosti schůzky.

2

Klepnutím vypněte možnost Zobrazit zobrazované jméno s reakcemi a klepněte na tlačítko Hotovo.

1

Během schůzky klepněte na možnosti Další možnosti > Pokročilé > Možnosti schůzky.

2

Klepnutím vypněte možnost Zobrazit zobrazované jméno s reakcemi a klepněte na tlačítko Použít.