1

במהלך הפגישה, עבור אל אפשרויות נוספות > אפשרויות פגישה.

2

בטל את הסימון בתיבת הסימון הצג שם תצוגה עם תגובות ולחץ על החל.

1

במהלך הפגישה, הקש על אפשרויות נוספות > אפשרויות פגישה.

2

הקש כדי להעביר את האפשרות הצג שם תצוגה עם תגובות למצב כבוי והקש על סיום.

1

במהלך הפגישה, הקש על אפשרויות נוספות > מתקדם > אפשרויות פגישה.

2

הקש כדי להעביר את האפשרות הצג שם תצוגה עם תגובות למצב כבוי והקש על החל.