1

W trakcie spotkania wybierz kolejno pozycje Więcej opcji > Opcje spotkania.

2

Usuń zaznaczenie pola wyboru Pokaż nazwę wyświetlaną z reakcjami i kliknij przycisk Zastosuj.

1

W trakcie spotkania dotknij kolejno pozycji Więcej opcji > Opcje spotkania.

2

Dotknij, aby wyłączyć opcję Pokaż nazwę wyświetlaną z reakcjami, a następnie dotknij przycisku Gotowe.

1

W trakcie spotkania dotknij kolejno pozycji Więcej opcji > Zaawansowane > Opcje spotkania.

2

Dotknij, aby wyłączyć opcję Pokaż nazwę wyświetlaną z reakcjami, a następnie dotknij przycisku Zastosuj.