1

Gå til Flere valgmuligheder > Mødevalgmuligheder, mens du er i et møde.

2

Fjern markeringen i feltet Vis vist navn med reaktioner, og klik på Anvend.

1

Tryk på Flere valgmuligheder > Mødevalgmuligheder, mens du er i et møde.

2

Tryk for at slå Vis vist navn med reaktioner, fra, og tryk på Udført.

1

Tryk på Flere valgmuligheder > Avanceret > Mødevalgmuligheder.

2

Tryk for at slå Vis vist navn med reaktioner, fra, og tryk på Anvend.