1

Tokom sastanka dođite do Više opcija > Opcije sastanka.

2

Opozovite potvrdu polja Prikaži ime za prikaz sa reakcijama i kliknite na Primeni.

1

Tokom sastanka dodirnite Više opcija > Opcije sastanka.

2

Dodirnite da biste isključili opciju Prikaži ime za prikaz sa reakcijama i dodirnite Gotovo.

1

Tokom sastanka dodirnite Više opcija > Napredno > Opcije sastanka.

2

Dodirnite da biste isključili opciju Prikaži ime za prikaz sa reakcijama i dodirnite Primeni.