1

Under ett möte går du till Fler alternativ > Mötesalternativ.

2

Avmarkera kryssrutan Visa visningsnamn med reaktioner och klicka på Tillämpa.

1

Under ett möte trycker du på Fler alternativ > Mötesalternativ.

2

Tryck för att inaktivera Visa visningsnamn med reaktioner och tryck sedan på Klar.

1

Under ett möte trycker du på Fler alternativ > Avancerat > Mötesalternativ.

2

Tryck för att inaktivera Visa visningsnamn med reaktioner och tryck sedan på Tillämpa.