Домакинът трябва да започне срещата или събитието с най-новата версия Webex Meetings приложение. Командата *3 не е достъпна за присъстващи, които са се присъединили от настолното приложение, уеб приложението или мобилното приложение. звукови подсказвания са достъпни на всички местни езици.


Ако хостът е деактивирал опцията за повдигане на ръка, тогава *3 няма да е налично. Функцията за деактивиране на хост е налична само в Webex Events (класически) .

1

Когато дойде време да се присъедините към срещата или събитието, отворете поканата по имейл и използвайте Присъединете се по телефона информация за набиране.

2

Въведете код за достъп от поканата по имейл, последван от знака за лири и след това въведете отново паунд, когато бъдете подканени.

3

След като срещата започне, ако имате въпрос, натиснете *3, за да вдигнете ръка. След като вдигнете ръката си, ще чуете подкана: „Вдигнахте ръка, за да зададете въпрос. Моля, изчакайте да говорите, докато домакинът ви се обади."


 

За да чуете списък с DTMF команди, налични по време на вашата среща или събитие, натиснете **.

4

Ако вече не искате да задавате въпрос или домакинът вече ви се е обадил, натиснете *3, за да спуснете ръката си. Ще чуете съобщение „Спуснахте ръката си“.