Organizator mora da započne sastanak ili događaj koristeći najnovije aplikacije Webex Meetings sastanku. Komanda *3 nije dostupna za učesnike koji su se pridružili putem aplikacije za radnu površinu, veb-aplikacije ili mobilne aplikacije. Datoteke audio upiti dostupne na svim lokalnim jezicima.


Ako je organizator onemogućio opciju podizanja ruke, onda *3 neće biti dostupan. Funkcija onemogućavanja organizatora je dostupna samo u Webex događajima (klasičnim).

1

Kada je vreme da se pridružite sastanku ili događaju, otvorite pozivnicu putem e-pošte i za pozivanje koristite informacije o pridruživanju putem telefona.

2

Unesite pristupni kôd iz pozivnice putem e-pošte, a zatim znak za funtu, a zatim ponovo unesite funtu kada se to od vas zatraži.

3

Kada sastanak počne, ako imate pitanje, pritisnite *3 da biste podigli ruku. Kada podignete ruku, čućete upit: "Podigli ste ruku da biste postavili pitanje. Sačekajte da govorite dok vas organizator ne pozove."


 

Da biste čuli listu komandi DTMF dostupnih tokom sastanka ili događaja, pritisnite **.

4

Ako više ne želite da postavljate pitanje ili vas je organizator već pozvao, pritisnite *3 da biste spustili ruku. Čućete poruku" "Spustili ste ruku".