Domaćin treba da započne sastanak ili događaj koristeći najnoviju aplikaciju Webex Meetings. Komanda *3 nije dostupna učesnicima koji su se pridružili aplikaciji na radnoj površini, Veb aplikaciji ili mobilnoj aplikaciji. Zvučna odziva su dostupna na svim lokalnim jezicima.


Ako je domaćin onemogućio opciju podizanja ruke, onda *3 neće biti dostupan. Funkcija onemogućavanja domaćina dostupna je samo u Webex događajima (klasičnim).

1

Kada dođe vreme da se pridružite sastanku ili događaju, otvorite poziv za e-poruku i koristite informacije o pridruživanju telefonom da biste ih pozvali.

2

Unesite pristupni kôd iz poziva e-pošte, zatim znak za funtu, a zatim ponovo unesite funtu kada se to od vas zatraži.

3

Kada sastanak počne, ako imate pitanje, pritisnite *3 da podignete ruku. Kada podignete ruku, čućete upit: "Podigli ste ruku da postavite pitanje. Molim vas sačekajte da govorite dok vas domaćin ne pozove."


 

Pritisnite **da biste čuli listu DTMF komandi dostupnih tokom sastanka ili događaja.

4

Ako više ne želite da postavite pitanje, ili vas je domaćin već pozvao, pritisnite taster *3 da biste spustili ruku. Čućete poruku: "Spustili ste ruku".