Värden måste starta mötet eller händelsen med det senaste Webex Meetings programmet. Kommandot *3 är inte tillgängligt för deltagare som har anslutit via skrivbordsappen, webbappen eller mobilappen. Ljudsignalerna är tillgängliga på alla lokala språk.


Om värden har inaktiverat alternativet att räcka upp handen kommer *3 inte att vara tillgängligt. Funktionen för att inaktivera värden är endast tillgänglig i Webex Events (klassisk).

1

När det är dags att delta i mötet eller händelsen öppnar du e-postinbjudan och använder informationen Delta via telefon för att ringa in.

2

Ange åtkomstkoden i e-postinbjudan, följt av fyrkant och ange sedan fyrkant igen när du uppmanas att göra det.

3

När mötet väl har börjat trycker du på *3 om du har en fråga för att räcka upp handen. När du har upphöjt handen hör du frågan "Du har upphöjt handen för att ställa en fråga. Vänta med att tala tills värden ringer dig."


 

För att höra en lista med DTMF-kommandon som är tillgängliga under ditt möte eller din händelse trycker du på **.

4

Om du inte längre vill ställa en fråga, eller om värden redan har ringt på dig, tryck *3 för att sänka handen. Du kommer att höra ett meddelande, "Du har tagit ner handen".