Prowadzący musi rozpocząć spotkanie lub wydarzenie przy użyciu najnowszej wersji aplikacji Webex Meetings. Polecenie *3 nie jest dostępne dla uczestników, którzy dołączyli z aplikacji komputerowej, aplikacji internetowej lub aplikacji mobilnej. Monity audio są dostępne we wszystkich językach lokalnych.


Jeśli host wyłączył opcję podnieść rękę, a następnie * 3 przyzwyczajenie być dostępne. Funkcja wyłączania hosta jest dostępna tylko w webex events (classic).

1

Gdy na nadszedł czas, aby dołączyć do spotkania lub wydarzenia, otwórz zaproszenie e-mail i użyj informacji Dołącz przez telefon, aby zadzwonić.

2

Wprowadź kod dostępu z zaproszenia e-mail, następnie znak funta, a następnie w odpowiedzi na monit ponownie wpisz znak funta.

3

Po rozpoczęciu spotkania, jeśli masz pytanie, naciśnij *3, aby podnieść rękę. Po uniesieniu ręki usłyszysz komunikat „Podniesiono rękę, aby zadać pytanie. Poczekaj, aż prowadzący pozwoli Ci zabrać głos”.


 

Aby odsłuchać listę poleceń tonowych dostępnych podczas spotkania lub wydarzenia, naciśnij **.

4

Jeśli nie chcesz już zadawać pytania lub gospodarz już cię wezwał, naciśnij *3, aby oliść rękę. Usłyszysz komunikat: "Obniżyłeś rękę".