Domaćin mora započeti sastanak ili događaj pomoću najnovije aplikacije Webex sastanci. Naredba *3 nije dostupna sudionicima koji su se pridružili iz aplikacije za stolna računala, web-aplikacije ili mobilne aplikacije. Zvučni upiti dostupni su na svim lokalnim jezicima.


Ako je domaćin onemogućio opciju podizanja ruke, tada *3 neće biti dostupno. Značajka onemogućivanje glavnog računala dostupna je samo u web-događajima (klasičnim).

1

Kada je vrijeme za uključivanje u sastanak ili događaj, otvorite pozivnicu e-poštom i uključite se telefonskim podacima da biste se uključili biranjem.

2

Unesite pristupni kôd iz pozivnice za e-poštu, nakon čega slijedi znak funte, a zatim ponovno unesite funtu kada se to od vas zatraži.

3

Kada sastanak započne, ako imate pitanje, pritisnite *3 da biste podigli ruku. Nakon što podignete ruku, čut ćete upit: "Podigli ste ruku da postavite pitanje. Pričekajte da govorite dok vas domaćin ne pozove."


 

Da biste čuli popis DTMF naredbi dostupnih tijekom sastanka ili događaja, pritisnite **.

4

Ako više ne želite postavljati pitanje ili vas je domaćin već pozvao, pritisnite *3 da biste spustili ruku. Čut ćete poruku: "Spustili ste ruku".