Prije početka:
  • Domaćini moraju koristiti najnoviju aplikaciju Sastanci

  • Naredba *3 nije dostupna sudionicima koji su se pridružili s radne površine, weba ili mobilne aplikacije

  • Zvučni upiti dostupni su na svim lokalnim jezicima

Da biste čuli popis DTMF naredbi dostupnih tijekom sastanka ili događaja, pritisnite **.

1

Kada je vrijeme za pridruživanje, otvorite pozivnicu e-poštom i pomoću podataka o uključivanju telefonom nazovite.

2

Unesite pristupni kôd iz pozivnice za e-poštu, nakon čega slijedi znak funte, a zatim ponovno unesite funtu kada se to od vas zatraži.

3

Kada sastanak započne, ako imate pitanje, pritisnite *3 da biste podigli ruku.

Zvučni upit: "Podigli ste ruku da postavite pitanje. Pričekajte da govorite dok vas domaćin ne pozove."
4

Ako više ne želite postavljati pitanje ili vas je domaćin već pozvao, pritisnite *3 da biste spustili ruku.

Potvrda zvuka: "Spustio si ruku."