1

Отворете настолното си приложение Webex Meetings на вашия компютър с Windows или Mac.

2

Изберете Свързване с устройство и изберете устройството Webex Share, което бихте искали да използвате.

3

За да се свържете с устройство на Webex Share по време на събрание, изберете Свързване.

4

Изберете Споделяне на екрана.

5

Ако използвате WBS33.7 или по-нова версия и споделяте видеоклипове, анимации или динамично съдържание, оптимизирайте съдържанието си за движение и видео:

  1. Изберете Оптимизиране за движение и видео.

    Изберете екрана или приложението, които искате да споделите

    Ако не оптимизирате за движение и видео, съдържанието ви е оптимизирано за текст и изображения, точно както е било, когато сте споделяли съдържание в по-ранни издания на Webex Meetings.

  2. Поставете отметка в квадратчето Споделяне на аудиото на компютъра, ако искате да оставите всички да чуят аудио от компютъра през видео устройството. Препоръчваме тази опция, ако споделяте видеоклип или анимация, която има звук.

    Първият път, когато изберете да споделите аудиото на компютъра, ще видите съобщение, питайки дали искате да инсталирате разширение.

    Изберете Инсталиране и следвайте инструкциите на екрана или изберете Не сега.

6

Изберете съдържанието, което искате да споделите.

7

Ако сте споделили вашето компютърно аудио в Стъпка 4, изберете в настолното приложение Webex Meetings, за да регулирате силата на звука на видеоустройството от разстояние.

Свързан диалогов прозорец