1

Åpne Webex Meetings-skrivebordsappen på Windows- eller Mac-datamaskinen.

2

Velg Koble til en enhet, og velg Webex Share-enheten du vil bruke.

3

Hvis du vil koble til en Webex Share-enhet under et møte, velger du Koble til.

4

Velg Del skjerm.

5

Hvis du bruker WBS33.7 eller senere og deler videoer, animasjoner eller dynamisk innhold, optimaliserer du innholdet for bevegelse og video:

  1. Velg Optimaliser for bevegelse og video.

    Velg skjermen eller programmet du vil dele

    Hvis du ikke optimaliserer for bevegelse og video, optimaliseres innholdet for tekst og bilder, akkurat som det var da du delte innhold i tidligere versjoner av Webex Meetings.

  2. Merk av for Del datamaskinens lyd hvis du vil la alle høre lyd fra datamaskinen via videoenheten. Vi anbefaler dette alternativet hvis du deler en video eller animasjon som har lyd.

    Første gang du velger å dele datamaskinens lyd, vises en melding der du blir spurt om du vil installere en utvidelse.

    Velg Installer og følg instruksjonene på skjermen, eller velg Ikke nå.

6

Velg det innholdet du vil dele.

7

Hvis du delte datamaskinlyden i trinn 4, velger du i skrivebordsappen Webex Meetings for å justere volumet på videoenheten eksternt.

Dialogboksen Tilkoblet