1

Otvorite aplikaciju za radnu površinu Webex sastanaka na Windows ili Mac računaru.

2

Izaberite opciju Poveži se sa uređajem i izaberite Webex Share uređaj koji želite da koristite.

3

Da biste se povezali sa Webex share uređajem tokom sastanka, izaberite stavku Poveži se.

4

Izaberite deljeni ekran.

5

Ako koristite WBS33.7 ili noviji i delite video zapise, animacije ili dinamički sadržaj, optimizujte sadržaj za kretanje i video zapise:

  1. Izaberite opciju Optimizuj za kretanje i video.

    Izaberite ekran ili aplikaciju koju želite da delite

    Ako ne optimizujete kretanje i video zapise, vaš sadržaj je optimizovan za tekst i slike, kao što je bio kada ste delili sadržaj u ranijim izdanjima Webex sastanaka.

  2. Proverite izbor u polju za potvrdu Deli zvuk računara ako želite da dozvolite svima da čuju zvuk sa računara putem video uređaja. Preporučujemo ovu opciju ako delite video zapis ili animaciju koja ima zvuk.

    Kada prvi put odaberete da delite zvuk računara, videćete poruku sa pitanjem da li želite da instalirate oznaku tipa datoteke.

    Izaberite stavku Instaliraj i pratite uputstva na ekranu ili kliknite na dugme Ne odmah.

6

Izaberite sadržaj koji želite da delite.

7

Ako ste delili zvuk računara u 4.

Povezani dijalog