1

Otwórz aplikację komputerową Webex Meetings na komputerze z systemem Windows lub Mac.

2

Wybierz opcję Połącz z urządzeniem i wybierz urządzenie Webex Share, którego chcesz użyć.

3

Aby połączyć się z urządzeniem Webex Share podczas spotkania, wybierz pozycję Połącz.

4

Wybierz Udostępnij ekran.

5

Jeśli używasz programu WBS33.7 lub nowszego i udostępniasz filmy, animacje lub zawartość dynamiczną, zoptymalizuj zawartość pod kątem ruchu i wideo:

  1. Wybierz opcję Optymalizuj pod kątem ruchu iwideo.

    Wybierz ekran lub aplikację do udostępnienia

    Jeśli nie optymalizujesz pod kątem ruchu i wideo, Twoje treści są optymalizowane pod kątem tekstu i obrazów, tak jak to miało to udział we wcześniejszych wersjach Webex Meetings.

  2. Zaznacz pole wyboru Udostępnij dźwięk komputera, jeśli chcesz, aby wszyscy mogli słyszeć dźwięk z komputera za pośrednictwem urządzenia wideo. Zalecamy tę opcję, jeśli udostępniasz obraz lub animację zawierającą dźwięk.

    Przy pierwszym udostępnieniu dźwięku komputera zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem, czy chcesz zainstalować rozszerzenie.

    Wybierz pozycję Zainstaluj i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie lub wybierz pozycję Nie teraz.

6

Wybierz zawartość, którą chcesz udostępnić.

7

Jeśli dźwięk komputera został udostępniony w kroku 4, wybierz w aplikacji komputerowej Webex Meetings opcję zdalnego dostosowania głośności urządzenia wideo.

Okno dialogowe Połączenie