1

פתח את יישום שולחן העבודה של Webex Meetings במחשב Windows או Mac.

2

בחר התחבר למכשיר ובחר את התקן Webex Share שבו ברצונך להשתמש.

3

כדי להתחבר להתקן Webex Share במהלך פגישה, בחר התחבר.

4

בחר שתף מסך.

5

אם אתה משתמש ב- WBS33.7 ואילך ומשתף סרטונים, הנפשות או תוכן דינמי, מטב את התוכן שלך לתנועה ולווידאו:

  1. בחר בצע מיטוב לתנועה ולווידאו.

    בחר את המסך או היישום שברצונך לשתף

    אם לא תמטב את התנועה והווידאו, התוכן שלך ימוטב לטקסט ולתמונות, בדיוק כפי שהיה כששיתפת תוכן במהדורות מוקדמות יתר של Webex Meetings.

  2. בחר בתיבת הסימון שתף את שמע המחשב אם ברצונך לאפשר לכולם לשמוע את השמע של המחשב באמצעות התקן הווידאו. אנחנו ממליצים על האפשרות הזו אם אתה משתף וידאו או הנפשה עם צלילים.

    בפעם הראשונה שתבחר לשתף את שמע המחשב שלך, תראה הודעה ששואלת אם ברצונך להתקין תוסף.

    בחר התקן ובצע את ההוראות המופיעות על המסך, או בחר לא כעת.

6

בחר את התוכן שברצונך לשתף.

7

אם שיתפת את שמע המחשב בשלב 4, בחר ביישום שולחן העבודה של Webex Meetings כדי לכוונן את עוצמת הקול של התקן הווידאו מרחוק.

תיבת הדו-שיח 'מחובר'