1

Öppna skrivbordsappen Webex Meetings din Windows- eller Mac-dator.

2

Välj Anslut till en enhet och Webex Share du vill använda.

3

För att ansluta till Webex Share-enhet under ett möte väljer du Anslut.

4

Välj Dela skärm.

5

Om du använder WBS33.7 eller senare och delar videor, animeringar eller dynamiskt innehåll optimerar du ditt innehåll för rörelse och video:

  1. Välj Optimera för rörelse och video.

    Välj skärmen eller programmet som du vill dela

    Om du inte optimerar för rörelse och video optimeras ditt innehåll för text och bilder, precis som det var när du delade innehåll i tidigare versioner av Webex Meetings.

  2. Markera kryssrutan Dela ditt datorljud om du vill låta alla höra ljud från din dator via videoenheten. Vi rekommenderar det här alternativet om du delar en video eller animering som har ljud.

    Första gången du väljer att dela ditt datorljud visas ett meddelande som frågar om du vill installera ett tillägg.

    Välj Installera och följ anvisningarna på skärmen eller välj Inte nu.

6

Välj det innehåll som du vill dela.

7

Om du delade ditt datorljud i steg 4 väljer du i Webex Meetings skrivbordsappen för att justera videoenhetsvolymen på distans.

Ansluten dialogruta