Списък на спешните повиквания

Можете да прегледате списъка на спешни аларми, които сте получили, ако спешни аларми са конфигурирани да звъни на вашия мобилен телефон.

Преглед на последните аларми по спешност

1

Натиснете Меню .

2

Изберете Списък с аларми .

3

Ако има аларми, натиснете Избор, за да прегледате информацията за алармите.

Докладвайте за спешна ситуация

Телефонът има бутон за спешни повиквания в горната част на слушалката. Ако се зададе от администратора, можете да натиснете този бутон, за да вдигнете аларма при спешна ситуация. Слушалката прави повикване на предварително дефинирания номер за спешни случаи и автоматично включва спикерфона.

Натиснете и задръжте Спешни за 3 секунди.