Nödlarmslista

Om din telefon tar emot nödlarm kan du se en lista över mottagna larm.

Visa mottagna nödlarm

1

Tryck på Meny.

2

Välj Larmlista.

3

Om det finns larm trycker du på Välj för att visa larminformationen.

Rapportera en nödsituation

Det sitter en nödknapp högst upp på telefonen. I en nödsituation kan du trycka på den här knappen för att larma, om funktionen har konfigurerats av din administratör. Telefonen ringer till ett angivet larmnummer och sätter automatiskt på högtalartelefonen.

Tryck och håll ned knappen Nödsituation i 3 sekunder.